Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 1.Διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

 

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 2.Διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελιά.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

 

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 3. Με χειροποίητο λασέ το οποίο αναλαμβάνουμε.Διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

 

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 4.Διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

 

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 5.Διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 6.Διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία με χειροποίητο λασέ το οποίο αναλαμβάνουμε.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

  

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 7.Διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία με χειροποίητο λασέ.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

 

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 8.Διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

 

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 9.Διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία,η δανδέλα είναι χειροποίητη μπιμπίλα την οποία αναλαμβάνουμε.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

 

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 10.Διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

  

 Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 11.Σταμπωτό διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.

 Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

 

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 12.Σταμπωτό διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

 

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 13.Σταμπωτό διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

Μικρή τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 14.Σταμπωτό διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

 

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 15.Σταμπωτό διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

 

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 16.Σταμπωτό διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Το λασέ στο τελείωμα είναι χειροποίητο.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

 

 Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 17.Σταμπωτό διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Το λασέ στο τελείωμα είναι χειροποίητο.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

 

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 18.Σταμπωτό διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Το λασέ στο τελείωμα είναι χειροποίητο.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

 

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 19.Σταμπωτό διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Το λασέ στο τελείωμα είναι χειροποίητο.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

 

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 20.Σταμπωτό διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Το λασέ στο τελείωμα είναι χειροποίητο.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

  

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 21.Διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Το λασέ στο τελείωμα είναι χειροποίητο.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

   

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 22.Διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία. Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

  

Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 23.Διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.

 

 Τραβέρσα σταυροβελονιά Νο 24.Διατίθεται κεντημένο μετά από παραγγελία.Αποστέλλουμε σχέδιο και υλικά σε όλη την Ελλάδα.